Bankplus

Bankplus

star (9)

Keuangan | 32.8MB

Price: $0
Penjelasan
Yang terbaru

- Hỗ trợ đăng nhập bằng vân tay.
- Hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán MB.
- Hỗ trợ liên kết online tài khoản ngân hàng MSB.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng.

Informasi

Nama File: com.bplus.4.1.4.apk

Perbarui: 2017-10-31

Versi: 4.1.4

Ukuran File: 32.8MB (34424187 bytes)

Butuh: Android4.0.3 or later

MD5: 74a15c9d1ed50071c318068dd8b34a1a

Versi sebelumnya