Anka Milk

Anka Milk

star (6)

Belanja | 2.1MB

Price: $0
Penjelasan
Yang terbaru

Bổ sung một số tính năng mới:
- Bán liên tục cho một khách hàng.
- Tìm thông tin khách hàng đã mua.
- Cửa hàng trưởng xác nhận theo nhóm: nhân viên - sản phẩm.
- Trả lại hàng đã mua.

Informasi

Nama File: com.ktcheck.ankamilk.1.3.0.apk

Perbarui: 2017-10-30

Versi: 1.3.0

Ukuran File: 2.1MB (2222513 bytes)

Butuh: Android4.0.3 or later

MD5: 4c363d47e2cbda942c60787adfbf8ea9

Versi sebelumnya