SmartMaps: GPS Navigace a Mapy

5 (20)

Travel & Lokal | 8.8MB

Deskripsi

Mapová a navigační aplikace nabízející jedinečnou kombinaci offline map spolu s hlasovou navigací po naplánované trase. Zaznamená a uloží vaše sportovní výkony, které pak můžete exportovat pro další zpracování. Ideální společník pro všechny sportovní a outdoorové aktivity.
● Užívejte offline navigaci v ČR a SR
● Plánujte výlety autem, na kole i pěšky po trasách KČT
● Možnost volby více/méně cyklotras, pouze pro silniční kolo, preferovat turistické značky KČT,atd.
● Importujte vlastní trasy a body
● Orientujte se podle nejpřesnějších cykloturistických map
● Lovte kešky
● Ukládejte oblíbené trasy a místa
● Zaznamenávejte svoje sportovní aktivity
a mnoho dalšího..
Hlavní funkce aplikace:
● Plánování tras po silnicích, cyklistických a turistických
stezkách (online-zdarma, offline-k zakoupení)
● Offline hlasová navigace ČR a SR
● Online mapy (zdarma)
● Offline mapy (k zakoupení)
● PC Manager - rozšíření pro stolní počítače (zdarma)
● Lokalizace v mapě (skutečná pozice)
● Hledání adres s číslem popisným i orientačním (online svět/offline ČR)
● Navádění na cíl (v mapě/kompasem)
● Geocaching (online/offline)
● Záznam stop s vykreslením v mapě
● 95.000+ bodů zájmu (vyhledávání, zobrazení, nalezení nejbližších...)
Dostupné mapy:
1:10 000 (pěší, auto)
1:25 000 (pěší, cyklo, turistická)
1:40 000 (pěší, cyklo, turistická)
1:60 000 (lyžařská)
1:75 000 (pěší, cyklo, turistická)
1:100 000+ (auto)
1:200 000+ (letecká)
Offline produkty je možné zakoupit na http://www.smartmaps.cz/obchod/.
Podpora:
·Všechna rozlišení
·G-senzor, digitální kompas, interní/Bluetooth GNSS, pam. karty
·Offline mapy je možné využít také v aplikaci Locus (Free i Pro)
-Popis vyžadovaných oprávnění, záložka "Oprávnění":
http://www.smartmaps.cz/android/
O společnosti Seznam.cz, a.s.:
Produkt SmartMaps využívá vlastních mapových podkladů nebo podkladů Geodézie On Line, spol. s r.o. (měřítka 1:25 000/50 000). Také je producentem vlastních plánovacích (routingových) dat, což umožňuje vydávání aktualizací v maximálně krátké době (1x měsíčně). Vývoj reaguje na podněty uživatelů a jejím cílem je být nejlepší mapovou i navigační aplikací na trhu.
Pemetaan dan aplikasi navigasi yang menawarkan kombinasi unik dari peta offline bersama dengan navigasi suara di sepanjang rute yang direncanakan. Catatan dan menyimpan kinerja olahraga Anda, yang kemudian dapat diekspor untuk diproses lebih lanjut. Pendamping ideal untuk semua olahraga dan kegiatan di luar ruangan.
● Ambil navigasi secara offline di Republik Ceko dan Slovakia
● Rencana perjalanan dengan mobil, sepeda dan berjalan kaki sepanjang jalan dari Klub
● Option lebih / kurang sepeda, hanya untuk sepeda jalan, lebih mark wisata, dll
● Impor trek dan poin Anda sendiri
● Arahkan ke peta bersepeda paling rewel
● Cache berburu
● rute favorit Store dan lokasi
● Merekam kegiatan olahraga Anda
dan masih banyak lagi ..
Aplikasi fitur utama:
● rute Rencana di jalan, bersepeda dan hiking
Jalur (secara online-gratis-secara offline untuk membeli)
● navigasi suara Offline Republik Ceko dan Slovakia
● online Maps (gratis)
● peta Offline (untuk membeli)
● PC Manager - menambah desktop (gratis)
● Lokasi di peta (posisi yang sebenarnya)
● Cari alamat dengan nomor rumah dan orientasi (dunia online / offline CR)
● homing (peta / kompas)
● Geocaching (online / offline)
● trek Recording dengan rendering peta
● 95.000+ tempat tujuan (pencarian, tampilan, menemukan yang paling dekat ...)
peta yang tersedia:
01:10 000 (pejalan kaki, mobil)
000 1:25 (hiking, bersepeda, hiking)
000 1:40 (hiking, bersepeda, hiking)
1:60 000 (ski)
000 1:75 (hiking, bersepeda, hiking)
1: 100 000 + (auto)
1: 200 000 + (airline)
Produk Offline dapat dibeli di http://www.smartmaps.cz/obchod/.
dukungan:
· Semua resolusi
· G-sensor, kompas digital, memori internal / Bluetooth GNSS. kartu-kartu
· Peta offline juga dapat digunakan di Locus (Gratis dan Pro)
-Keterangan Diperlukan tab permissions "Permissions":
http://www.smartmaps.cz/android/
Tentang Seznam.cz, a.s..:
produk SmartMaps menggunakan peta sendiri atau dokumen Geodesi On Line, spol. s.r.o. (Skala 1:25 000/50 000). Juga menghasilkan data perencanaan sendiri (routing), yang memungkinkan mengeluarkan update untuk jangka pendek maksimum (1 bulan). Pembangunan merespon rangsangan pengguna dan bertujuan untuk menjadi yang terbaik pemetaan dan navigasi aplikasi di pasar.

Informasi

Perbarui:

Versi: 2.6.0

Butuh: Android4.0.3 or later

Rating

Share by

Pengguna juga download

Kamu juga suka